Jag ger mitt samtycke att ni sparar den information jag ger vid registrering,
att ni skickar mail angående valp och information gällande Jardland's Pretty.

Vi kommer inte att dela med oss av er information till andra.
Vi kommer inte att ge ut er email till någon utan ert samtycke.